Assemble Fluid Transfer Components Assemble Fluid Transfer Components Assembling, Control and Leak test in one cycle Components For High Pressure Test, Cleaning and Leak Test Assembling - Crimping Hose Assemblies Control Systems, Quality Control Open Crimp Heads, Electric servo insert system with force monitoring Valve Test Machine, Spindle Force & Leakage Test Cleaning, High Pressure Test, Leak Test, Flow Test Cleaning, High Pressure Test, Leak Test Test Machines and Software Software & Statistics Measurement Systems and Statistics Tube Endform Measurement Special Machines Tube Loading

Välkommen till Lantz Teknik AB

Lantz Teknik AB grundades 1989 och vi har sedan dess utvecklat maskiner, produktions- och kvalitetssystem för kunder som har mycket höga krav på sin produktion.

Vårt specialområde är produktion där man inte kan automatisera fullt ut. Genom att tillverka smarta maskiner som gör flera olika saker i samma cykel kan vi minimera våra kunders hantering och produktionsyta samtidigt som de får en bättre och säkrare produktion. Idag tillhör vi de främsta i vår nisch med helt unik egenutvecklad teknik.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss, våra arbetsmetoder och naturligvis våra produkter.

För att nå bästa resultat krävs idérikedom, kunnande och ett mycket nära samarbete med kunden så att vi tillsammans når uppsatta mål.

Tube