Specialmaskiner

Specialmaskin med Lantz standard presshuvuden.

Specialmaskin för pressning av styrservo slangledningar. Omvänd funktion med röret i mitten.

Rullning av korta rör

Helautomatisk maskin med hydraulisk ändformning av röret i båda ändar samt rullning med elektriska servon. Maskinen kotrollmäter röret i efterföljande station.

Laddning av rör direkt från pall

Maskinen scannar rören med avståndslaser och skapar en profil av rören i pallen. Sedan plockar den rören med sugkoppar eller magnet. Misslyckas den försöker den igen tills den lyckas. Vi styr det hela med 3 elektriska servon.

Se en video av maskinen här  (ladda ner)

Laddning av rör från magasin

Vi tillverkar stegmagasin i olika utföranden enligt kundens behov.