Styrsystem

Lantz Styrsystem är moduluppbyggt och grundprogrammet innehåller alla önskvärda funktioner som ställs på ett styrsystem idag. Alla våra maskiner har samma grundprogram och detta gör att användaren känner igen sig och lär sig hantera maskinen snabbt. Rätt information i rätt tid är viktigt för hög produktivitet och hög kvalitet.

Vårt styrsystem är idag omtyckt av våra kunder och det är en anledning till att de kommer tillbaka med nya projekt.