Induktionslödning

Induktionslödning ger en jämn och stabil process vilket är avgörande för lödningens kvalitet.

Våra maskiner är ergonomiskt utformade och samlar alla lödparametrar i maskinens styrprogram. Inget skruvande och ställande på lödaggregatet.

Skyddsgasflöde regleras individuellt för varje artikel. Vattenkylda fixturer. Snabb och enkel inställning av induktor.

Fixturer för olika geometrier kan bytas enkelt då de monteras på en fixturkub med stiftade hål.

Skyddsgaskammare har T-spårshållare och byts utan verktyg.

Verktygen är försedda med RFID så efter byte av verktyg laddar maskinen rätt parametrar för aktuell artikel helt automatiskt.

Ingen manuell inställning av värmeeffekt, lödcykel eller skyddsgasflöde.

Maskin med 2 stationer som kan arbeta oberoende av varandra. Maskinen har liksom alla våra maskiner höj- o sänkbart arbetsbord, belysning, ljusgrindar för maximal säkerhet.

Se en video av maskinen här  (ladda ner)