Mät & Visionsystem

Kontroll av rörända efter kapning eller ändformning

Vi har utvecklat ett nytt system för att noga kontrollera rör efter kapning eller ändformning. Systemet upptäcker sprickor eller felaktigheter och har en högupplöst kamera med inbyggd koaxiell frontbelysning.

Till detta har vi utvecklat ett nytt verktyg ”Radial thickness” där kunden kan specificera Min/Max godstjocklek. Verktyget returnerar aktuella mätdata, OK eller fel samt vinkel på ej godkänd mätning, t.ex. en spricka i godset.

Utrustningen kan kombineras med telecentrisk profilmätning eller andra kontroller. Styrskåpet har 4 kontakter för anslutning till 4 av varandra oberoende kameror. Skåpet kan styras via digitala I/O’s eller något av de vanligaste industriella bussystemen, t.ex. EtherCAT eller Profibus.

Mätmaskin för allkontroll av svarvade detaljer

Maskinen scannar mätobjektet med linjekamera och telecentrisk optik. Mätobjektet flyttas med en servodriven kulskruv. På så vis kan vi skanna en hel detalj på kort tid och bygger upp en bild i storleksordningen upp till 80 megapixlar. Bilden analyseras sedan i vårt mätprogram. Statistik med CP, CPK och medelvärden presenteras på skärmen. Mätvärden och statistik kan även exporteras.

Enkel laddning av mätobjekt över dubb - tryck på en knapp och den övre dubben lyfter så kan du enkelt ladda eller plundra maskinen.

Se en video av maskinen här  (ladda ner)

Maskin för profilmätning av ändformade rörändar

Maskinen är försedd med telecentrisk optik vilket ger samma skala över hela bilden. Den är okänslig för omgivningens ljus. Mät enkelt diameter, radie, vinkel, avstånd etc och få OK eller Fel. Statistik med CPK och mätvärden finns direkt på skärm och för export. Enkel programmering.

Maskinen laddas manuellt eller med robot. Vid fel håller den kvar röret tills felet kvitteras av operatör.

Profilmätning med rotation och mätning av rörlängd

Maskin enl ovan fast med automatisk mätning och rotation av röret för att upptäcka ovalitet. Maskinen mäter även längdavvikelse på rör L=300 - 1500 mm. Släpp ned röret (manuellt eller robot) i en skåra så gör maskinen resten. Felaktiga rör kommer ut på vänster sida och godkända på höger sida.

Se en video av maskinen här  (ladda ner)

Kontorsversion av vårt profilmätsystem

Samma noggrannhet och optik som industriversionerna men med en standard kontorsdator och utan styrsystem. Mätprogrammet ger samma typ av statistik som maskinerna ovan. Utrustningen använd normalt i laboratorier för SPC mätningar.

3D-Mätmaskin för motorkomponenter

Mätobjektet placeras i maskinens fixtur för aktuell detalj. Med hjälp av ett servodrivet XY-bord, 2 avståndslasrar och 2 högupplösta kameror med telecentrisk optik mäter sedan maskinen objektet på kort tid. Resultatet presenteras direkt på skärmen och all statistik kan även exporteras. Automatisk kalibrering vid uppstart.

Maskinen med mjukvara är till 100% utvecklad av Lantz Teknik AB. Vi kan erbjuda kundanpassade mätmaskiner med bra totalekonomi för kunden.

Se en video av maskinen här  (ladda ner)

Automatisk mätning i cell med ändformningsmaskin

Kundanpassad maskin som sitter monterad i taket ovanför en ändformningsmaskin. Rören formas i båda ändarna och mätmaskinen plockar röret från ändformningsmaskinens laddare. Därefter gör den följande:

  • Röret blåses rent i båda ändar så att inte oljerester m.m. stör mätningen
  • Röret roteras och 3-30 bilder tas i olika vinklar av rörets båda ändar
  • Statistik sparas
  • Röret lämnas av i godkänd eller ej godkänd ränna beroende på resultat
  • Nytt rör plockas efter signal från ändformaren.

Se en video av maskinen här  (ladda ner)